• Recente updates


 • Vanaf donderdag 25 april as. trainen we weer in de bossen van Prattenburg.

  Vanaf 19.15 uur verzamelen bij de picknicktafel op de parkeerplaats bij Prattenburg.

  Aanvang training om 19.30 uur.

  Bijdrage 3e helft is € 4.00 per persoon.

  **Neem bij koud/slecht weer warme kleding mee voor de 3e helft na de training.

  Jubilarissen gehuldigd tijdens Algemene Ledenvergadering 28 maart 2024.

  Tijdens de laatst gehouden ALV zijn 4 leden van onze vereniging in het zonnetje gezet, te weten; Gerrit Jan van de Weerthof 40 jaar lid, Jan Stutvoet 40 jaar lid, Piet Bos 25 jaar lid en Ruud Roelevink 25 jaar lid.

  Ruud kon door omstandigheden niet aanwezig zijn bij de ALV, doch hij is eerder die dag met een bloemetje verblijd. Allen van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

  Vanaf donderdag 21 september as. trainen we weer op de baan bij V.A.V.

  Vanaf 19.00 uur verzamelen bij V.R.C en omkleden in kleedkamer 6.

  Aanvang training om 19.30 uur.

  Bijdrage 3e helft is € 8.00 per persoon. Consumpties als Bacardi cola etc. zelf afrekenen tegen verkoopprijs

  Nieuwe spelregels met ingang van seizoen 2023-2024

  zie voor de nieuwe spelregels voor seizoen 2023-2024 onder de rubriek “Informatie KNVB”.

  Sponsorkliks

  In de link naar Sponsorkliks staat een opbrengstbedrag  vermeld dat niet altijd actueel is, kijk voor de actuele stand van de opbrengst voor onze vereniging naar onderstaande link.

  Voor de opbrengst van sponsorkliks open bijgevoegde link transactieoverzicht

  Derde helft en saamhorigheidspot

  Na de training op donderdagavond gedurende het najaar en de winterperiode genieten wij in de kantine van VRC van onze “derde helft”.
  Bijdrage aan de zogenoemde Saamhorigheidspot is € 8,00 voor de te nuttigen consumpties. Degenen die 2 of meer mixdrankjes nemen moeten deze echter voor de volle prijs betalen, bijvoorbeeld Bacardi cola e.d. (momenteel € 3,90 per blikje). Wanneer er snacks, onze zogenaamde Hunga’s, genuttigd worden, zal per keer bekeken worden of hiervoor door de aanwezigen bijgelapt dient te worden.
  Om 22.00 uur wordt er afgerekend bij VRC en de mensen die daarna nog wat willen nuttigen zullen bij een eventueel kastekort dit tekort moeten aanvullen.

  Gedurende het voorjaar en de zomer wordt er getraind in de bossen van Prattenburg en daar verzamelen we ons op de parkeerplaats bij de ingang. Na afloop nuttigen we daar ook drankjes welke verzorgd worden door Ron Navest. De bijdrage hiervoor die aan Ron betaald dient te worden is € 4,00.
  Gezelligheid is zeker op deze avonden!

  Oproep om kopij in te dienen voor onze website

  Als je iets leuks hebt meegemaakt, een wedstrijdverslag hebt of iets anders bekend wilt maken stuur dit stuk dan in “word” formaat in naar Leo van ‘t Hof, Joop de Vries of Jan Spies. Zij zullen dit dan plaatsen op onze website. Foto’s e.d. worden daarbij zeker geplaatst, na toestemming door de betrokkenen.