• Recente updates


 • Ruud van de Wielen  onderscheiden door KNVB

  Ruud van de Wielen heeft dinsdagavond 20 september de gouden speld met bijbehorende oorkonde van de KNVB ontvangen.

  Namens bestuur en leden van onze vereniging van harte gefeliciteerd.

  Trainingen herfst/winter periode 2022-2023

  Vanaf donderdag 15 september as. trainen we weer op de baan bij V.A.V.

  Vanaf 19.00 uur verzamelen bij V.R.C en omkleden in kleedkamer 6.

  Aanvang training om 19.30 uur.

  Bijdrage 3e helft is € 7.00 per persoon. Consumpties als Bacardi cola etc. zelf afrekenen tegen verkoopprijs(zie onderstaand bericht derde helft en saamhorigheidspot)

  Verslag algemene ledenvergadering 2022

  Na afloop van de training van 14 april was het tijd voor de algemene ledenvergadering van het jaar 2022. Met een opkomst van bijna 80 procent was de bestuurskamer van V.R.C goed gevuld.

  De vergadering begon met een minuut stilte ter herinnering aan de onlangs overleden leden Nico Jansen en Wim Spies.

  Aan het begin van de vergaderingen ontvingen een behoorlijk aantal leden een bloemetje voor de duur van hun lidmaatschap.  Ed Helms, Charles Schaap en Joop de Vries zijn 15 jaar verbonden aan de vereniging, Ed Meulenbroek, Ruud van der Wielen, Ron Navest ieder 25 jaar. Jan Hardeman, Cor van Ginkel, Jan Langeraar en Teus van Voorthuizen gingen met een bos tulpen naar huis omdat ze 40 jaar lid zijn. Tot slot: Johan Keulstra is dit jaar maar liefst 50 jaar lid van de vereniging!

  Verder geen bijzonderheden. Het bestuur buigt zich dit jaar over het vernieuwen van het bestuursplan. Jan Hardeman (voorzitter) en Nelis Leppers (scheidsrechterszaken) zijn herkozen voor minimaal twee jaar als bestuursleden. Jan Spies en Jan Hardeman wisselen elkaar af als trainers.

  Financieel staat de vereniging er naar behoren voor. Naast de jaarlijkse barbecue in Renswoude ter afsluiting van het seizoen, staan er verder geen activiteiten op de agenda. Piet Bos en Leo van ’t Hof vormen de nieuwe kascommissie.

  Als de bostrainingen weer van start gaan, vindt de derde helft plaats op het parkeerterrein van Prattenburg in plaats van in de V.R.C.-kantine. De bijdrage is 4 euro per persoon. Ron verzorgt de catering en de financiële afhandeling. Waarvoor dank namens de vereniging.

  De secretaris

  Nieuwe spelregels met ingang van seizoen 2021-2022

  zie voor de nieuwe spelregels voor seizoen 2020-2021 onder de rubriek “Informatie KNVB”.

  Sponsorkliks

  In de link naar Sponsorkliks staat een opbrengstbedrag  vermeld dat niet altijd actueel is, kijk voor de actuele stand van de opbrengst voor onze vereniging naar onderstaande link.

  Voor de opbrengst van sponsorkliks open bijgevoegde link transactieoverzicht

  Derde helft en saamhorigheidspot

  Na de training op donderdagavond gedurende het najaar en de winterperiode genieten wij in de kantine van VRC van onze “derde helft”.
  Bijdrage aan de zogenoemde Saamhorigheidspot is € 7,00 voor de te nuttigen consumpties. Degenen die 2 of meer mixdrankjes nemen moeten deze echter voor de volle prijs betalen, bijvoorbeeld Bacardi cola e.d. (momenteel € 3,90 per blikje). Wanneer er snacks, onze zogenaamde Hunga’s, genuttigd worden, zal per keer bekeken worden of hiervoor door de aanwezigen bijgelapt dient te worden.
  Om 22.00 uur wordt er afgerekend bij VRC en de mensen die daarna nog wat willen nuttigen zullen bij een eventueel kastekort dit tekort moeten aanvullen.

  Gedurende het voorjaar en de zomer wordt er getraind in de bossen van Prattenburg en daar verzamelen we ons op de parkeerplaats bij de ingang. Na afloop nuttigen we daar ook drankjes welke verzorgd worden door Ron Navest. De bijdrage hiervoor die aan Ron betaald dient te worden is € 4,00.
  Gezelligheid is zeker op deze avonden!

  Oproep om kopij in te dienen voor onze website

  Als je iets leuks hebt meegemaakt, een wedstrijdverslag hebt of iets anders bekend wilt maken stuur dit stuk dan in “word” formaat in naar Leo van ‘t Hof, Joop de Vries of Jan Spies. Zij zullen dit dan plaatsen op onze website. Foto’s e.d. worden daarbij zeker geplaatst, na toestemming door de betrokkenen.