• Recente updates


 • Vanaf donderdag 21 september as. trainen we weer op de baan bij V.A.V.

  Vanaf 19.00 uur verzamelen bij V.R.C en omkleden in kleedkamer 6.

  Aanvang training om 19.30 uur.

  Bijdrage 3e helft is € 8.00 per persoon. Consumpties als Bacardi cola etc. zelf afrekenen tegen verkoopprijs

  Verslag Algemene Ledenvergadering 2023 Scheidsrechtersvereniging Veenendaal e.o.

  De Algemene Ledenvergadering 2023 werd gehouden in de bestuurskamer van de altijd gastvrije vereniging V.R.C. 64% van de leden was aanwezig, een iets lagere opkomst dan anders.  De vergadering verliep soepel en in een goede sfeer. Nadat voorzitter Jan Hardeman de vergadering stipt om 21.00 had geopend, werd lid Leo van ’t Hof gefeliciteerd met zijn jubileumlidmaatschap van 40 jaar! Vervolgens werd vastgesteld dat Nelis Leppers en Jan Hardeman ook dit jaar de scheidsrechtersaanstellingen voor hun rekening nemen. Daarnaast werden Jan Stutvoet en Jan Spies aangesteld als de trainers.

  Daarna werden achtereenvolgens, zonder wijzigingen, vastgesteld:  het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022, het jaarverslag 2022 van de secretaris, het jaarverslag 2022 van de Technische commissie, het bestuursbeleid 2022, het beleidsplan 2023 – 2027 en de begroting 2023. Verder stelt de kascommissie in een mondelinge verklaring voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid in 2022. De leden stemmen hier vervolgens unaniem mee in en dechargeren de penningmeester. Een schriftelijk verklaring wordt overhandigd aan de secretaris. Verder, stelde het bestuur voor de lidmaatschapsbijdrage ongewijzigd te laten. De vergadering stemt hier mee in.

  De samenstelling van het bestuur gaat veranderen. Bestuurslid Henk Sukkel gaf aan zich niet meer herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Henk met een toespraak en een bloemetje voor zijn bijdragen als bestuurslid van de vereniging. Als vervanger van Henk draagt het bestuur Jan Stutvoet voor.

  Afsluitend wordt de leden van de nieuwe kascommissie aangesteld: Piet Bos en Leo van ’t Hof.

  De rondvraag levert geen bijzonderheden op, de voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de bijdragen en aanwezigheid van de leden.

  Na afloop wordt na- en bijgepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

  De secretaris

  Nieuwe spelregels met ingang van seizoen 2023-2024

  zie voor de nieuwe spelregels voor seizoen 2023-2024 onder de rubriek “Informatie KNVB”.

  Sponsorkliks

  In de link naar Sponsorkliks staat een opbrengstbedrag  vermeld dat niet altijd actueel is, kijk voor de actuele stand van de opbrengst voor onze vereniging naar onderstaande link.

  Voor de opbrengst van sponsorkliks open bijgevoegde link transactieoverzicht

  Derde helft en saamhorigheidspot

  Na de training op donderdagavond gedurende het najaar en de winterperiode genieten wij in de kantine van VRC van onze “derde helft”.
  Bijdrage aan de zogenoemde Saamhorigheidspot is € 8,00 voor de te nuttigen consumpties. Degenen die 2 of meer mixdrankjes nemen moeten deze echter voor de volle prijs betalen, bijvoorbeeld Bacardi cola e.d. (momenteel € 3,90 per blikje). Wanneer er snacks, onze zogenaamde Hunga’s, genuttigd worden, zal per keer bekeken worden of hiervoor door de aanwezigen bijgelapt dient te worden.
  Om 22.00 uur wordt er afgerekend bij VRC en de mensen die daarna nog wat willen nuttigen zullen bij een eventueel kastekort dit tekort moeten aanvullen.

  Gedurende het voorjaar en de zomer wordt er getraind in de bossen van Prattenburg en daar verzamelen we ons op de parkeerplaats bij de ingang. Na afloop nuttigen we daar ook drankjes welke verzorgd worden door Ron Navest. De bijdrage hiervoor die aan Ron betaald dient te worden is € 4,00.
  Gezelligheid is zeker op deze avonden!

  Oproep om kopij in te dienen voor onze website

  Als je iets leuks hebt meegemaakt, een wedstrijdverslag hebt of iets anders bekend wilt maken stuur dit stuk dan in “word” formaat in naar Leo van ‘t Hof, Joop de Vries of Jan Spies. Zij zullen dit dan plaatsen op onze website. Foto’s e.d. worden daarbij zeker geplaatst, na toestemming door de betrokkenen.