• Recente updates


 • Mededelingen omtrent trainingen

  18 november 2020

  Trainingen met ingang van 19 november 2020

  Het kabinet heeft (een aantal van) de corona maatregelen die twee weken geleden ingingen, weer ingetrokken.

  Dat betekent dat we vanaf donderdag 19 november weer kunnen trainen (20.00 verzamelen bij VAV), onder deze voorwaarden:

  1. Niet gezamenlijk inlopen.

  2. Inlopen en training in groepjes van maximaal vier, op 1, 5 meter.

  3. Niet gezamenlijk na blijven praten en het terrein na elkaar verlaten.

  4. Elkaar aanspreken als de 1,5 meter onverhoopt niet wordt gehandhaafd.

  De nieuwe tijdelijke maatregelen,  die woensdag 4 november ingaan, geven aan dat we in groepjes van maximaal twee personen mogen trainen.

  Op zich zou dat misschien wel veilig en haalbaar zijn. Toch denken dat we dat het goed is aan te sluiten bij het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven.

  De training zien we niet als een strikt noodzakelijke activiteit.

  Over twee weken geeft het kabinet een nieuwe stand van zaken. Op basis daarvan kijken we of, en zo ja, hoe we de donderdag training kunnen invullen.

  Het is helaas even niet anders.

  Vanaf donderdag 22 oktober 2020 zal er, in aangepaste vorm, getraind worden op de baan bij VAV. Er zal getraind worden in groepjes van maximaal 4 personen met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Er is geen gelegenheid tot omkleden en te douchen, want bij VRC zijn de kantine en de kleedkamers gesloten. Er wordt voorlopig alleen op donderdagavond getraind, de dinsdagavond trainingen zijn tot nader bericht uitgesteld. Aanmelden via de aan- en afmeld app. Aanvang training om 20.00 uur. Verzamelen bij de kantine van VAV.

  Vanaf donderdag 17 september 2020 gaan we de trainingen op de baan bij VAV hervatten voor de komende herfst/winterperiode en zullen we weer gebruik mogen maken van de kleedruimte en kantine bij VRC.

  Voor de zogenaamde 3e helft geldt vanaf donderdag 17 september voor de deelnemers hieraan een bijdrage van € 7,00 in de saamhorigheidspot.

  Aanvang van de trainingen op dinsdag en donderdagavond is om 20.00 uur.

  Het zal dit seizoen helaas (voorlopig?) anders zijn dan normaal.

  Het corona virus is er nog en daar zullen we als vereniging rekening mee moeten houden. De overheid en de KNVB hebben diverse regels en adviezen gegeven, die wij zullen moeten gaan hanteren.

  Het zal wennen zijn, maar we hopen en verwachten dat iedereen aan deze trainingen nog even zo veel plezier zal beleven als voor het corona tijdperk.

  Onderstaand vind je het protocol zoals VRC deze n.a.v. de geldende regels en adviezen van het RIVM heeft opgesteld.

  Het is een zeer uitgebreid protocol, waarin VRC uitvoerig het gebruik van de accommodatie beschreven heeft. Je vindt hier informatie over het gebruik van de kleedkamers, de horeca en de toiletten.

  Alleen door ons strikt te houden aan de regels kunnen we verantwoord blijven sporten.

  Lees daarom het protocol alstublieft wel door.

  Het is ook in belang van jouw gezondheid of de gezondheid van anderen dat je de regels kent en je er aan houdt. De gezondheid staat voorop!!

  Met sportieve en warme groet, mede namens het bestuur van VRC,

  Bestuur Scheidsrechtersvereniging Veenendaal en Omstreken.

  Protocol gebruik accommodatie

  1. Algemene uitgangspunten RIVM

  Onderstaande RIVM regels blijven onverminderd van kracht

  ·Gebruik je gezonde verstand;

  ·Blijf thuis als jij of één van de gezinsleden een van de volgende milde symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

  ·Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft of positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

  ·Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;

  ·Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

  ·Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het gemeenschappelijke toilet;

  ·Schud geen handen.

  1. Kleedkamers, toiletruimte en ruimte wedstrijdbespreking

  Uitgangspunten KNVB

  • Alle kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen opengesteld worden.
   • Voor 18 en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand;
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen deelnemers van 18 jaar en ouder in de kleedkamers wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;

  Regels VRC

  Algemeen

  • Er wordt een éénrichtingsverkeer in de kleedkamergang ingericht. Ingang bij de kantine en uitgang bij de ballencontainer;
  • Er kunnen maximaal 9 personen ouder dan 18 jaar tegelijk in de kleedkamer en 2 tegelijk in de doucheruimte, met als gevolg dat het niet meer mogelijk is om aan de scheidsrechtersvereniging een vaste kleedkamer toe te wijzen; We hebben daar simpel weg gewoon niet voldoende kleedkamers voor;
  • Verantwoordelijkheid voor juist gebruik van de kleedkamers ligt bij de deelnemers aan de training.

  Kleedruimte bij trainingen

  • Alle deelnemers aan de training worden verzocht om thuis om te kleden en tassen e.d. mee te nemen naar de atletiekbaan of deze spullen in de auto op te bergen;
  • Er worden geen kleedkamers toegewezen en er worden geen kleedkamer sleutels afgegeven;
  • Na afloop van de training is er wel de mogelijkheid, om op basis van beschikbaarheid van een kleedkamer te douchen;
   • Met de restrictie dat de deelnemers aan de training, ouder dan 18 jaar, de 1,5 meter in acht nemen en met niet meer dan 9 personen een kleedkamer gebruiken;
  • Het is niet toegestaan om na afloop van de training bij elkaar in de kleedkamer te zitten en samen nog iets te drinken.

  Toiletten kleedkamers

  • Ook bij de toiletten geldt de 1,5 meter afstand;
  • Er mogen 2 personen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn;
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het toilet.
  1. HORECA

  De op 25 juni aangekondigde maatregelen (https://www.vv-vrc.nl/versoepeling-maatregelen-opening-kantine-en-terras/) gelden met enkele aangepaste regels nog steeds.

  • Vanaf 7 augustus geldt het principe: iedereen moet zitten en vol=vol;
  • Het is overigens nog steeds niet toegestaan om in de kantine of op het terras staande iets te drinken;
  • De achterdeur naar kleedkamers en achterterras is weer open;
   • Er wordt bij de achteringang een éénrichtingsverkeer ingericht;
   • Het tassenrek in de hal bij de toiletten wordt afgesloten, zodat er meer ruimte is om elkaar te passeren;
  • Het achterterras is ook weer open;
   • Er zijn net als bij het grote terras beperkingen m.b.t. het aantal personen dat aan de picknicktafels mag zitten. Het aantal is op de tafel aangegeven;
  • Er wordt bij de snackcorner net als bij de bar, een éénrichtingsstraat ingericht en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
  • Snelheid van uitgifte is cruciaal om lange wachtrijen (op 1,5 meter) te voorkomen;
   • We zullen daarom een beperkt assortiment hebben.
    • Frites, bal gehakt, kroket, frikandel, luxe vers bereide broodjes en oven snacks zoals saucijzenbroodje en frikandelbroodje;