• Recente updates


  • Lief en leed

    15 juni 2020

    Afgelopen zondag 14 juni is ons lid Gerard Heijnen na een langdurige ziekte overleden. Gerard is tot zijn overlijden vele jaren lid geweest van onze vereniging en hij heeft zich in die tijd verdienstelijk gemaakt als scheidsrechter en later als rapporteur. Tijdens zijn actieve periode maakte hij ook deel uit van de zogenaamde marathongroep binnen onze vereniging. Gerard is 74 jaar geworden. Namens leden en bestuur wensen we Janny en de familie heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.