• Recente updates


   Aanstellingen scheidsrechters 19-20 oktober

   10-16-2019

   Lees verder

   Aanstelling scheidsrechters 22 oktober 2019

   10-16-2019

   Lees verder

   Aanstelling scheidsrechters 26-27 oktober 2019

   10-16-2019

   Lees verder
 • De spelerpas.

  Verplichte controle door scheidsrechters.

  Het controleren van spelerspassen in het bijzijn van de aanvoerders/leiders is een verplichte taak van de scheidsrechters, zowel voorafgaan als na de wedstrijd. Dit is reglementair vastgelegd. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert, kunnen de leiders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit zal vervolgens worden voorgelegd aan de tuchtcommissie.
  De volledige procedure voor wat betreft het controleren van de spelerspassen, vindt u op blz. 11 t/m 14 van de “Handleiding voor de spelerspas”.

  Ondertekening/parafering wedstrijdformulier.

  In het kader van de informatie rondom de spelerspas is er onduidelijkheid ontstaan omtrent het ondertekenen en paraferen van het wedstrijdformulier door de aanvoerder/leider. Volgens de reglementen dient de aanvoerder vooraf het wedstrijdformulier te ondertekenen en na afloop te paraferen. In het jeugdvoetbal mag deze taak worden overgenomen door de elftalleider.(zie hoofdstuk 1.2 en 2.1 van het bewaarnummer). In de informatie met betrekking tot de spelerspassen wordt daarom gesproken over aanvoerder/leider. Voor het seniorvoetbal geldt in alle gevallen dat de aanvoerder moet ondertekenen en paraferen.

  Om misverstanden te voorkomen nog het volgende. De aanvoerder ondertekent het wedstrijdformulier vooraf om aan te geven dat de vermelde gegevens juist zijn. Na afloop van de wedstrijd parafeert hij/zij het wedstrijdformulier eveneens om de juistheid van de gegevens te bevestigen. Paraferen van het wedstrijdformulier wil niet zeggen dat men akkoord gaat met de door de scheidsrechter vermelde overtredingen/misdragingen. Schuldig of niet schuldig verklaren is een zaak die op een later moment door de tuchtcommissie wordt bepaald.

  Wisselspelers.

  Mede in verband met de invoering van de spelerspas dienen wisselspelers – indien aanwezig – vooraf al op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Indien wisselspelers pas later aankomen, moeten de gegevens na afloop worden ingevuld (zie ook “handleiding voor spelerspas”). Om aan te geven of een wisselspeler daadwerkelijk is ingevallen, dient de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd daarom ook een *(X) te plaatsen voor de naam van de wisselspeler die is ingevallen. Indien een speler als wisselspeler op het wedstrijdformulier staat en voor de naam van deze speler geen *(X) staat, betekent dit dat de betreffende speler dus niet aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

  Dit stukje is overgenomen uit het blad de “indirecte” van de scheidsrechtersvereniging COVS Amersfoort eo.